Laden...

Helder op het Werk

Pak verslaving op het werk ook in jouw organisatie aan!

Ontdek hoe
Helder op het Werk

Wist je dat verslaving op het werk veel voorkomt? Circa 1 op de 10 werkenden in Nederland worstelt met overmatig middelengebruik, verslaving of andere problemen door het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen (ADM). Als één van je medewerkers kampt met problematisch middelengebruik, is het in ieders belang om dit te (h)erkennen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Je staat er niet alleen voor. Wij helpen je om het probleem inzichtelijk en bespreekbaar te maken én aan te pakken. Zodat je hele organisatie werkplezier ervaart en gezond blijft.

Organisaties die ondersteuning nodig hebben met het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van problemen als riskant alcohol- of middelengebruik bij medewerkers, bieden we onze expertise aan. Door coaching naar een gezonde leefstijl, neemt de vitaliteit toe, ontstaan er minder problemen op de werkvloer en daalt het ziekteverzuim. We ondersteunen organisaties in het gehele traject: van het opstellen van een ADM-beleid tot preventiebijeenkomsten en voorlichting voor je medewerkers. En van training in het signaleren van problematisch gebruik tot individuele coaching wanneer er al problemen zijn ontstaan.

Direct aan de slag

Facts & figures

Uit recente cijfers van het Trimbos-instituut blijkt dat:

 • 15,5% van de beroepsbevolking riskant drankgebruik toont
 • bijna 5% van de beroepsbevolking drugs gebruikte in de afgelopen 30 dagen en 5,9% van deze groep in de 12 maanden daarvoor verzuimde vanwege drugsgebruik
 • alcoholgebruik in Nederland tot jaarlijks bijna 5,5 miljoen verzuimdagen leidt
 • ziekte en verminderde productiviteit door alcoholgebruik werkgevers per jaar 1,3 miljard euro kost

Middelenmisbruik raakt daarbij niet alleen de persoon zelf, maar ook zijn of haar omgeving. Het is daarom van belang om een duidelijk en herkenbaar Alcohol-, Drugs- en Middelenbeleid (ADM) te hanteren. Wij kunnen je hierbij ondersteunen.

Helder op het Werk Helder op het Werk

Advies

Wij helpen en adviseren je graag bij het opstellen, verbeteren en implementeren van een passen AMD-beleid voor jouw organisatie.

Training

Wij trainen medewerkers en leidinggevenden in het herkennen van middelenmisbruik en in het gesprek hierover aangaan.

Voorlichting

Wij geven voorlichting aan medewerkers over een gezonde leefstijl in relatie tot middelengebruik, gamen en gokken.

Coaching

Wij coachen medewerkers die problemen ervaren door overmatig middelengebruik, gokken en gamen. Ook naasten kunnen wij coachen.

Onze ambities

 • Wij staan voor vitale medewerkers en werkgevers!
 • We maken kennis over verslaving beschikbaar voor iedere werkgever in Nederland.
 • Wij zijn landelijk toonaangevend op het gebied van alcohol, drugs en medicatiebeleid binnen organisaties.
 • We willen het stigma rondom verslaving doorbreken.
 • We werken altijd met bewezen effectieve methodes.

De leidende principes in onze werkwijze:

 • We werken vanuit de omgevingsbenadering; we hebben niet alleen oog voor de persoon die gebruikt, maar ook voor medewerkers die in hun omgeving te maken hebben met gebruik of verslaving.
 • We gaan uit van positieve gezondheid, een positieve sfeer en positief bekrachtigen. We denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.
 • We richten ons op het verbeteren van de leefstijl in relatie tot het middelengebruik of de gedragsverslaving. Alcohol, drugs, medicatie en gokken/gamen..
 • We zijn een lerende organisatie en omarmen directe feedback van onze klanten om onze aanpak steeds verder te verbeteren.

Verslaving, dat speelt toch niet in mijn bedrijf?

Over problemen met alcohol, drugs, gamen of gokken spreken we elkaar meestal niet aan. Dat betekent niet dat deze problematiek in jouw organisatie niet speelt. Herken op tijd de signalen bij een medewerker:

 • Frequent kort verzuim (vooral aan het begin van de week)
 • Steeds minder productief en achterblijvende prestaties
 • Regelmatig vage smoesjes als verklaring voor gedrag of uiterlijke veranderingen (denk aan ongelukjes)
 • Regelmatig ongepast en ongeremd gedrag of juist sterk isolerend gedrag
 • Hoge psychische belasting vanwege een partner of kind met middelenproblematiek
 • Er gaan verhalen in de rondte over overmatig middelengebruik

Dit hoeft niet meteen te wijzen op problematisch gebruik of verslaving. Of tot problemen te leiden. Ga wel het gesprek met elkaar aan.

Wil je hier graag ondersteuning bij hebben?

Neem contact op